ביטוח חבות מעבידים – המדריך למעסיקי עובדים

ביטוח חבות מעבידים

מקומות עבודה משמשים בדרך כלל מקום בטוח למעבידים, לעובדים וללקוחות, אולם הם גם טומנים בחובם פוטנציאל לנזקים שונים שנגרמים גם בענפים שאין בהם סיכון מקצועי. אם תהיתם מדוע הוא חיוני לכל מעסיק, כדאי לדעת שביטוח חבות מעבידים מעניק לכם כיסוי ביטוחי על נזקים שעלולים להיגרם לעובדים במהלך העבודה ואתם תהיו חשופים לתביעות בגינם. בכך הוא מאפשר לעבודה להתנהל כסדרה בלי לחשוש מהוצאות עתק שאינן צפויות.

מהו ביטוח חבות מעבידים?

הביטוח מכסה את חבות המעסיק כלפי העובד בגין נזקי גוף ונפש שעלולים להיגרם לו במהלך העבודה אצלו, בעקבותיה או בשל מחלה הנגרמת מהעבודה.

הכיסוי כולל גם נזקים בגלל רשלנות המעסיק שגרמו לחס וחלילה מוות, מחלה או תאונה כלשהי לעובד שקורות במהלך התקופה שבה הוא מבוטח.

הכיסוי הביטוחי מיועד לפיצוי שפוסקים לעובד בבית המשפט ולכיסוי הטיפול בתביעה, ביטוח זה מבטח את המעסיקים מפני תביעות של עובדים על פי פקודת הנזיקין, להבדיל מהביטוח הלאומי שמבטח את העובדים על פי חוק הביטוח הלאומי ולכן הוא בנוסף לו ומשלם את הפיצויים שמעבר למה שהביטוח הלאומי משלם.

תביעת עובדים על חבות מעביד אפשר להגיש על נזקי גוף ומחלות שאינם כלולים בחוק הביטוח הלאומי ולכן תחויבו לשלם על כך ולא הביטוח הלאומי.

יש מעסיקים שאינם חושבים שביטוח חבות מעביד רלוונטי להם משום שהמשרד שלהם בטוח ואין בעבודה אצלם סיכון כלשהו, אבל הם יתפלאו לשמוע שביטוח זה הוא ביטוח חשוב ביותר, משום שביטוח לאומי אינו אחראי ואינו מחשיב את כל נזקי הגוף והמחלה שנגרמים לעובדים, ולכן העובדים ידרשו את הפיצויים מהמעסיקים. זה עד כדי כך חשוב שחלק מחברות הביטוח מחייבות מעסיקים להוסיף ביטוח זה לביטוח העסק ! חלקן מוכרות אותו ככיסוי נפרד.

מדוע ביטוח לאומי אינו מספיק?

תשלום פיצויים בגין נזק גופני הוא עניין נפוץ יותר בימינו ואנשים אינם מוותרים על זכויות אלה ובצדק. נהוג לחשוב שביטוח לאומי משלם על כך משום שמעסיקים משלמים ביטוח לאומי לעובדים שלהם,  אך טעות בידם. חשוב לדעת שהביטוח הלאומי משלם רק בהתאם לכיסוי מסוים שנקבע בחוק ואינו מכסה את כל הנזק.

ביטוח חבות מעבידים וצד ג' הוא ביטוח משלים לביטוח הלאומי ומכסה נזקים בגובה האחריות הנקובה בפוליסה, שהיא גבוהה יותר מביטוח לאומי ורחבה ממנה (בדרך כלל עד כ 20,000,000 ₪ ) וגם מותאמת למאפייני העסק ולתנאי העבודה של העובדים שלכם.

הפיצויים שנפסקים לעובד שמגיש תביעה הם מעבר לסכום שישלם להם ביטוח לאומי

חבות מעבידים

למי הביטוח חשוב?

ביטוח חבות מעבידים חשוב לכל מי שמעסיק עובדים, בעסק שלו ואפילו בביתו כגון עובדי משק בית וגינון, מכיוון שהסכנות במקומות אלה ברורות והתקריות הן עניין נפוץ. במקרים כאלה, ביטוח מעבידים וצד ג' הוא חובה לכל מי שרוצה להימנע מהוצאות כבדות שלא יוכל לעמוד בהן במקרה הצורך.

תביעות ביטוח המוגשת על ידי עובדים הן בשל מחלות והן בשל תאונות, בעיקר בשל נזק שנגרם להם בגלל רשלנות המעסיק והן כוללות מקרים שהמעסיקים לא חושבים אפילו שיחויבו בפיצויים עליהם ולכן חשוב להיות מכוסים, גם אם המעסיקים דואגים לסביבת עבודה בטוחה לעובדים הכל יכול לקרות ומומלץ להיות מוכנים לכך.

ביטוח זה אינו קבוע בחוק אבל מבוסס על פקודת הנזיקין שכן קבועה בחוק ולכן מוצעת על ידי חברות ביטוח שונות בנוסחים שונים ולפי המאפיינים שמותאמים לכל מעסיק.

חלק מהחברות מתנות את הביטוח לעסק עצמו גם בביטוח חבות מעביד.

כשמעסיקים מחפשים סוכנות ביטוח שמטפלת בכך עליהם לבדוק את כל הסעיפים, את הסכומים והתנאים ולהשוות בין הפוליסות השונות שמוצעות להם. הביטוח יכול להיות משולב בביטוחים נוספים שמעסיק עושה בדרך כלל, כמו ביטוח לבית עסק או דירה, בהתאם לעיסוק שלו.

האם ביטוח מעבידים וצד ג' הוא סטנדרטי?

לא. הוא מותאם לכל מעסיק ומקום עבודה. אפשר להתאים אותו אישית לצרכי המעסיק ולסכומים. חברות מסוימות אינן כוללות נזקים מסוימים כמו נזקי אזבסט ולכן יש לבדוק בדיוק מהם ההרחבות הסעיפים והתנאים של הפוליסה ולוודא שהיא מתאימה גם לכם. עוד מומלץ לבדוק כיצד חברת הביטוח מגדירה את יחסי העובד-מעביד כדי לדעת מי נחשבים לעובדים שלכם שכלולים בפוליסה במקרה של תביעה. הפרמיה תיקבע לפי מספר העובדים, סוג העבודה, רמת הסיכון ומאפיינים שונים. יש מקרים שבהם הפרמיה תחושב לפי שכר העבודה או ערך פרויקט מסוים שבגינו מבטחים.

לקבלת הצעה ופרטים נוספים לחצו על >> מחשבון ביטוח חבות מעבידים 

ביטוח מעביד וצד ג

מעסיקים עובדים בבית? הביטוח הזה בשבילכם

תאונות עבודה הן נפוצות יותר משחשבנו והגורמים להן רבים. הן יכולות להגרם כתוצאה מהעבודה ואפילו בבית, והן יכולות להיגרם כתוצאה מהזנחה ורשלנות של המעסיק שאינו מקפיד על סביבת עבודה בטוחה. בדיוק כפי שמשלמים לפי חוק ביטוח לאומי לעובדי משק בית, גינון ומטפלות, כך גם החבות של המעסיק כלפיהם כוללת גם נזקי גוף ומחלות שביטוח לאומי אינו מכסה במלואם או בכלל.

ביטוח חבות מעבידים וצד ג' כלפי עובדי משק בית, מטפלים, שיפוצניקים ועובדים שונים בדירה שלכם הוא בנוסף והוא במסגרת אחריותכם כבעלי הדירה.

ביטוח זה מכסה את המעסיק גם במקרים כאלה והם יותר תכופים ממה שנהוג לחשוב, לרוב הביטוח ייכלל גם במסגרת ביטוח דירה ולכן כדאי לבדוק סעיפים אלה ומה נחשב לעובד או לרכוש אותו בנפרד.

תביעות על ידי עובדים עלולות לגרום למעסיק להוצאות כספיות ניכרות אם לא יבטחו את עצמם בפוליסה מתאימה בסכומים שהביטוח מאפשר.

ביטוח אובדן רווחים / אובדן הכנסות בעסק

השנה האחרונה חשפה אותנו לעסקים רבים שנקלעו למשבר, אצל חלק מהעסקים זה קרה בעקבות הקורונה ואצל חלק אחר, הקורונה הייתה "הקש ששבר את גב הגמל" בהמשך לקשיים מתמשכים תקופה ארוכה.

הסיבות להפסדים שונות ומגוונות ואם הן מפורטות בפוליסת ביטוח אובדן הרווחים של העסק אפשר יהיה לקבל פיצוי על כך בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה .

לא כולם מבינים מהו ההבדל בין ביטוח העסק לבין ביטוח אובדן הרווחים משום שנדמה שהם אותו דבר, אולם מדובר בסעיף בביטוח העסק שלא נרכש אם לא מבקשים אותו.

מהו ביטוח אובדן רווחים?

פוליסת ביטוח אובדן רווחים מיועדת לעסקים המעוניינים בכיסוי אובדן הכנסות הנגרם בשל הפסקה או הפרעה לפעילות של העסק, עקב נזק פיזי לרכוש או למבנה תחת כיסוי האש המורחב .

הפסקת פעילות העסק יכולה להיגרם מסיבות שונות שמכוסות בפוליסה, כגון נזק פיזי שנגרם למבנה או לכל ציוד או מכונה בעסק והשביתו אותו.

הפוליסה מותאמת אישית לכל עסק הן בגלל התחומים השונים שמחייבים התייחסות ספציפית למאפיינים שלהם והן בגלל גודל העסק, סוג הפעילות, הוצאות שוטפות, מחזור כללי ועוד. כלומר, הביטוח אינו ביטוח רכוש או ביטוח העסק עצמו שנפגעו, אלא ביטוח הנזקים הכספיים שנגרמים כתוצאה מהפסקת העבודה עצמה, שמפיקה שירותים ומוצרים, כך שאובדן הרווחים נגרם בגלל השבתת העסק או יכולתו להפיק מוצרים או שירותים שמניבים הכנסות בעקבות נזק מאש מורחב .

כיצד נזק לעסק משפיע על אובדן רווחים?

חשוב לדעת שהנזק הכספי של אובדן הרווחים עשוי להיות גבוה יותר מהנזק הפיזי עצמו שנגרם למבנה או לתכולת העסק, ולכן כדאי להבטיח את עצמכם מפניו.

לא מדובר רק באובדן מוצרים בגלל הנזק שאי אפשר לספק, אלא גם הפסקת הייצור לתקופה ארוכה, לכל עסק יש מאפיינים שונים, התחייבויות ללקוחות ולספקים ותוכניות עבודה משלו, לדוגמה: תביעת אובדן רווחים יכולה לפעמים להיות גבוהה יותר מערך התביעה על הנזק לרכוש, כי ההשבתה תימשך עד שהעסק יחזור לפעילות ויוכל למכור שוב.

זאת הסיבה שבגללה מומלץ שכל בעל עסק יבטח את העסק שלו בביטוח זה, משום שהנזק האמיתי עלול להימשך זמן רב יותר.

אובדן רווחים בעסק

כיצד מחשבים את הפוליסה?

כיסוי אובדן רווחים מתבסס על רווח גולמי , אכן הוא דומה למונח שהרו"ח שלכם משתמש, אך הוא שונה, מאחר והוא מתייחס לסכום ההוצאות אותן תמשיך להוציא במקרה של השבתה.

 

הנתונים נלקחים מדו"ח הרווח וההפסד העסקי של השנה הקודמת ומחייבים ניהול ספרים תקין.

 

הפיצוי לעסק הוא על אובדן הרווח הגולמי שלו כשהמחזור מצטמצם בוודאות עקב הנזק שנגרם לו, או בגלל הגדלת הוצאות תפעול קבועות שמתחייבת מכך.

יש להבדיל בין הרווח הגולמי, שהוא הסכום הנותר מההכנסות לאחר הורדת עלויות המכר והייצור, לבין הרווח התפעולי שהוא מה שנשאר לאחר שמורידים את הוצאות התפעול. הפסקת הפעילות של העסק אינה מפסיקה את הוצאותיו התפעוליות השוטפות שהן קבועות, ולפעמים אפילו מוסיפה עליהן. הפוליסה תתייחס לכל סעיף כזה על פי נתוני העסק ותמונת הפעילות העסקית שלו והפרמיה נקבעת לפי חישוב הרווח הגולמי השנתי, נוסף על העובדה שלכל עסק יש את הסיכונים והמאפיינים שלו, הרחבות לפוליסה יכולות לקחת בחשבון גם סעיפים מיוחדים שמטפלים בכך כמו אובדן רווחים בגלל ספקים או לקוחות אם אובדן הרווחים נגרם בגללם.

תקופת השיפוי

לעומת ביטוח רכוש שיכסה את הנזק לרכוש המבוטח בלבד, אחריות המבטח תימשך לאורך כל תקופת השיפוי הנקובה בפוליסה ועל בסיס הצפי של בעל העסק, המכיר את מצבו ואת התחום שבו הוא עוסק.

זה תקף כל עוד מצב אובדן הרווחים יימשך, גם לאחר תיקון הנזקים וכל עוד העסק לא חוזר להרוויח ותקופה זו נקובה בפוליסה במפורש ואי אפשר להאריך אותה לאחר שקרה הנזק, לכן חשוב שכל בעל עסק יעריך נכון את מצבו ואת מאפייני העסק בכדי לדייק בכך קודם עשיית הפוליסה.

למה חשוב לעשות ביטוח אובדן רווחים / אובדן הכנסות?

השבתת העסק בשל תקלה במכונה יכולה להימשך זמן קצר, אולם ההשלכות שלה יכולות להימשך זמן רב.

ללא ביטוח אובדן רווחים אין אפשרות לקבל ולו חלק מההכנסות שהיו אמורות להיכנס בוודאות לעסק לולא הנסיבות שגרמו לכך.

יצרן, יבואן, משווק או ספק? כדאי שתרכוש ביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מוצר

כל מוצר שלקוח רוכש אמור לשמש אותו להנאתו ולסייע לו מבלי לגרום לנזק כלשהו. נשאלת השאלה מה קורה כאשר השימוש במוצר מסוים או פגם שנפל בו גורמים נזק או פוגעים בלקוחותיכם בגלל סיבה כלשהי. כל יצרן חייב להיות מוגן על ידי פוליסת ביטוח חבות מוצר, המוכרת גם בשם ביטוח אחריות מוצר בגין פגמים שונים שעלולים ליפול בכל שלב בייצורו ויגרמו לנזק ללקוח. כיצרנים שרוצים פוליסה שמתאימה לכם, אתם יודעים כי המוצרים המבוטחים מגוונים מאוד ושונים זה מזה, אולם יש להם כמה היבטים זהים. יש לדעת כי לכל פוליסה ליצרן אפשר להוסיף הרחבות ספציפיות שחשובות ליצרן המבוטח ובכפוף לסכומים ולאפשרויות שמוצעות על ידי המבטח. המבוטחים יכולים להיות יצרני המוצר, ספקי המוצר, המשווקים שלו, יצואנים ויבואנים שחשופים בוודאי לתלאות הדרך עד שהמוצר מגיע ליעדו, וגם כל מי שעלול להיות חשוף לתביעות משפטיות מלקוח בגין השימוש במוצר. מכיוון שהתמונה המתקבלת כאן היא רחבה מאוד, להלן ההתייחסות הספציפית למאפייני פוליסה זו.

מהו ביטוח חבות מוצר ולמי הוא מיועד?

הפוליסה מבטחת את המבוטח על אחריותו לנזק גופני או נפשי שנגרם לצד שלישי או לרכושו בגלל שימוש במוצר מרגע שיצא מחזקתו בין אם הוא מייצר, מייצא או מייבא, משווק או מפיץ אותו. בפוליסה אפשר לבטח גם את האחריות למוצר אם נלווית אליו פעילו כמו התקנה והרכבה או אספקה ותיקונים שלו.

מתקינים חייבים לדעת כי הביטוח הנוגע לאחריות שלהם להתקנה הוא ביטוח אחריות מקצועית. תחום זה אינו קשור לביטוח אחריות מוצר אם נגרם נזק תוך כדי התקנה או בשלב מאוחר יותר עקב התקנת מוצר לא טובה למשל. זה שונה ממצב שבו טלוויזיה נופלת בגלל פגם במוצר עצמו בלי קשר למתקין. כאן כדאי לדעת כי חשוב ואף מומלץ ששני הביטוחים האלה – ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר ייעשו באותה חברה כדי למנוע מצב שבו חברה תסרב לשלם בטענה שזה אינו רלוונטי לפוליסה שהיא מכרה אלא נמצא באחריות החברה המבטחת השנייה.

עלות ביטוח אחריות מוצר

עלות פוליסת ביטוח אחריות מוצר תיקבע בהתאם למאפייניו של המוצר ולהרחבות שהיא כוללת. מוצרים מסוימים יכולים לכלול הרחבות שנוגעות גם להשפעת המוצר והשימוש בו שעלולים לגרום להליכים כלשהם נגד המבוטח. ביטוח תקף במקרה שהמבוטח מוסמך ובעל רישיון לייצר או לשווק או לייצא או לייבא את המוצר שעליו הוא קונה פוליסה, וגם למטרת כיסוי הוצאות משפטיות שנגרמות בגלל תביעה נגדו.

ביטוח חבות מוצר

מה חשוב לדעת על ביטח אחריות מוצר?

תביעה מוגשת נגד המבוטחים על ידי צד שלישי על בסיס שני חוקים: חוק האחריות למוצרים ופקודת הנזיקין. עם זאת, בשימוש במוצרים שונים עלולות להיות פרשנויות שונות לאופן שבו מתייחסים לאחריות המבוטחים ולכן יש כמה מונחים ונושאים שיש להבהיר ולהבדיל ביניהם, כדי לדעת בדיוק למה נועד הכיסוי הביטוחי.

הנושא הראשון הוא ייעוד המוצר והפגמים שנפלו בו. זוהי חובת היצרנים, הספקים והמשווקים לוודא שהמוצרים יגיעו ללא פגמים ותקלות לצרכנים ולכן זאת אחריותם אם נופל פגם כלשהו שגורם לנזק והם יכולים להיות חשופים לתביעות.

זוהי ההגדרה הבסיסית של אחריות למוצר ולמרות שהיא מקבלת גם תוספות והרחבות שונות בהתאם למוצר, לשימושיו, להרכבו ולפגמים העלולים להיות בו, החוק מתייחס במדויק למידת אחריות המבוטח ואת זה יש להכיר לפני שפונים להוציא פוליסה למוצר כלשהו. חשוב לשים לב לכך שנזק מתייחס לפגיעה ממשית שניתנת לאומדן כחוק וכמפורט בפוליסה, והוא אינו הערכה סובייקטיבית של מי שחושב שנפגע מאיכות המוצר. כלומר, במונח שימוש במוצר אין הכוונה לדעתו האישית של הצרכן או למידת שביעות רצונו מאיכותו או טיבו. זה אינו רלוונטי לביטוח ואינו מוגדר כנזק. כמו כן, הכיסוי הביטוחי הוא לא על היקף הנזק עצמו אלא על אחריות המבוטח לנזק, ובכפוף לתנאים ולחוק.

 כמו כן, לא בכדי צרכנים רגילים לראות את אזהרות היצרנים והמשווקים על אריזות המוצר להשתמש בו אך ורק לפי הוראות היצרן והמוכר, משום שאם לא כן מידת אחריותם לנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מכך מופחתת או פגה. משום כך, בכל תביעה כזאת ייבדק גם אופן השימוש במוצר ומידת התאמתו לייעודו כפי שהבטיחו זאת היצרן, המשווק והספק, ולא אם נעשה בו שימוש שאינו הולם אותו או נכון לו.

חשיבותן של הרחבות שונות לחישוב עלות ביטוח מוצר

מוצר הוא שם כולל למדי לאין ספור מוצרים ולכן מבוטחים יכולים לדון עם המבטחים בתנאי הפוליסה בהתאם לצרכים שלהם. מהרחבות אלה ומאופי המוצר ותנאים נוספת נגזרת גם עלות ביטוח המוצר. הנזק הנגרם בגין פגם במוצר יכול להיות מגוון מאוד ולהגיע לקשת רחבה של תקלות ובעיות. משום כך, על כל פוליסת ביטוח חבות מוצר יכולות וצריכות להיות הרחבות נוספות והעלויות של הפוליסה יהיו בהתאם. כל מבוטח חייב להתאים את הפוליסה לעצמו ולמוצריו במדויק במידת האפשר כדי לכסות את כל מה שאפשר, וזה יידון בזמן עריכת הפוליסה. הביטוח יהיה תקף, רק לתקופה המותחמת בפוליסה וגם זה בהתאם לאופי המוצר. זה חשוב במיוחד למבוטחים שמפסיקים פעילות ייצור או אספקת מוצרים אולם הם נמצאים עדיין בשוק ועלולים להגיע עם פגמים לידי הצרכנים. זה דורש חשיבה מראש על תנאי הפוליסה וניסוחה, כמו גם שמירה על רצף כיסוי ביטוחי. במקרים כאלה, אפשר לרכוש גם ביטוח שמכסה את תקופת הפסקת הייצור או השיווק. מכיוון שמוצרים מיובאים ומיוצאים והחבות עליהם חוצה גבולות. חשוב גם לקבוע במפורש בפוליסה היכן חלה הרחבת הביטוח משום שפוליסה סטנדרטית תקפה רק בישראל. זה חשוב לכל מי שיודע בוודאות שמוצריו או חלקים מהם יגיעו לחו"ל.

ביטוח למאמני כושר

ביטוח למאמני כושר

ספורט נחשב בדרך כלל לבריא וכל אימון גופני מחייב עבודה אינטנסיבית על מנת להגיע לתוצאות הרצויות. ברור למה חלק טבעי והגיוני מהאימון הוא כאבי שרירים תפוסים ומתיחות, אולם כאשר מדובר בפציעת ספורט אמיתית זה כבר חריג שעלול לקרות בגלל סיבות שונות: רשלנות המתאמן עצמו, המאמן או בעיה בגלל ליקויים במתקן לא מתאים או לא תקין. למרות שכל מכון כושר חייב בביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד ג' בגלל תאונות שונות, רצוי שמאמני כושר ומדריכי כושר שעובדים באופן פרטי ידאגו לעצמם. זה המקום להמליץ לכם לבדוק גם את הכיסוי הביטוחי שלכם במסגרת חוזה ההעסקה שלכם עם מכון הכושר, העמותה או הגוף שמעסיק אתכם כעצמאים או שכירים.

למה חשוב ביטוח מאמן כושר אישי?

הכל יכול לקרות גם כשמכוונים למטרות ראויות וטובות וזה מוטו נכון לכל אדם זהיר, במיוחד למי שעובד עם מתאמנים על הגוף שלהם. אתם יכולים להיות המקצועיים, המיומנים והמנוסים ביותר, ומספיק רגע של התלהבות מופרזת או חוסר תשומת לב והמתאמנים שלכם ייפצעו למרות שפיקחתם עליהם. זה הרגע שבו אתם עלולים להיתבע על רשלנות מקצועית ועליכם להוכיח שעשיתם כל מה שנדרש במסגרת האפשר. משום כך, אי אפשר להפריז בחשיבות ביטוח אחריות מקצועית למאמנים גם אם אינכם עוסקים בספורט אקסטרים. במקרה של עיסוק באומנויות לחימה או פעילות גופנית ייחודית כמו יוגה, ריקוד ופילאטיס (בעיקר פילאטיס מכשירים) זה חשוב על אחת כמה וכמה. אנשים נוטים לא להעריך נכון את היכולות שלהם והם מגיעים אליכם מלכתחילה במצב לא מזהיר גופנית כדי לשפר אותו. העוסקים בספורט אתגרי למשל יודעים היטב שבלי ביטוח הם לא יעלו על אף מתקן ולא יסכנו את עצמם או את המתאמנים שלהם. את אותה גישה מומלץ לאמץ גם כשמדובר בביטוח מתאמנים "רגילים".

מאמן כושר אישי – מה כולל הביטוח?

תאונות קורות וביטוח אחריות מקצועית מכסה את הפגיעה בתביעה שיתבעו אתכם, בכפוף לתנאים המסוימים שלפיהם נתפרה למענכם הפוליסה. היום כבר לא מוותרים בקלות על תביעות נגד מדריכי כושר ולכן אין לסמוך על המקום שבו אתם מקיימים את האימונים שיכלול גם אתכם בביטוח צד ג' שלו. חשוב לקחת בחשבון בפוליסה כמה קריטריונים שהביטוח שלכם יתייחס אליהם בגלל הגיוון הרב במקצוע והאפשרות לעסוק בו בכל מקום. יש להגדיר בפוליסה האם הוא תקף לכל תנאי המקום שבו אתם מאמנים ללא קשר למקום שבו אתם מאמנים, משום שלא תמיד הכיסוי הביטוחי שלו תקף גם לכם. חשוב להגדיר את היקף המתאמנים שלכם באימונים ואת אופי האימונים, האם מדובר במתקנים ובשיטות מיוחדות? האם יש לכם הכשרה מקצועית מוכרת ומוסמכת ממוסד מוכר ככזה? מהו הניסיון שלכם והיכן? האם עשיתם כל מה שנדרש כחוק ולפי הפוליסה?

מה מכסה הפוליסה?

כיסוי ביטוחי מקיף ומשולב הוא הביטוח העדיף בכל מקרה, בין אם מקום העבודה מבוטח או לא. רצוי שמדריכי כושר ידאגו לפוליסה שמכסה את הנזק למתאמן – פיזי או קוגניטיבי – במקרה של ביטוח צד ג', או את ההליכים המשפטיים נגדו במקרה של ביטוח אחריות מקצועית למדריך כושר. היא אמורה לכסות את ההוצאות המשפטיות בכל תביעה עתידית על אחריות מקצועית שלכם לפציעה או תאונה והוצאות נלוות לטרחה הקשורה להליכים. התלונות של המתאמנים מתחלקות לכמה סוגים, כשהנפוצה בהן היא רשלנות או הזנחה של המאמן שבגללן נגרמה פציעה. יש גם תלונות על כך שהאימון לא הניב את התוצאות המקוות למרות ההבטחות וזה נכון במיוחד לשיטות מסוימות שאמורות להראות תוצאות מובהקות. גם היעדר השגחה ופיקוח הם עילות לתביעה במקרה של פגיעה ותאונה ולכן גם תידרשו להבטיח זאת כחלק מתנאי הפוליסה. תנאי הפוליסה ישתנו מחברה לחברה אבל גם ממבוטח למבוטח ובדרך כלל לא יכללו ביטוח רשלנות פושעת. יש כאלה שידרשו גם אישורים רפואיים מהמתאמן עצמו על מצבו וכן הכשרה בעזרה ראשונה של מאמן הכושר.

ביטוח אחריות מקצועית

 

כמה עולה ביטוח למאמני כושר

מכיוון שיש כמה ענפי ספורט שמאמנים עוסקים בהם אחד על אחד, הפוליסה נתפרת גם על פי הסיכונים המוכרים בכל ענף שמתומחרים בהתאם. ביטוח אחריות מקצועית למאמני חדרי כושר עולה בדיוק כמו הסעיפים שתרצו להכניס בו ולפי אופי הספורט שבו אתם מאמנים. הביטוח יכול להתחיל מסביבות אלף שקלים ומעלה, בכפוף לתנאי האימונים וההעסקה שלכם, האם אתם שכירים או עצמאים והאם יש הגבלות מסוימות לכל ענף שבו תעסקו. חשוב לדעת שהפוליסה מכסה רק את תקופת הביטוח לפי התאריכים הנקובים ולכן לא מומלץ לאמן לקוחות מחוץ לתאריכים אלה. התחום הוא דינמי ומאמנים עוברים גם ממקום למקום ולכן נופלים לפעמים בין הכיסאות הביטוחיים של המקומות שבהם עבדו, במקרים כאלה כדאי להגדיר מראש היכן יתקיימו האימונים למשל חדרי סטודיו, שטחים פתוחים, מתקנים ציבוריים ועוד. יש ביטוחים שמכסים תביעה רטרואקטיבית וחשוב לוודא שאתם מכסים את זה. הכיסוי הביטוחי משתנה לפי מספר המתאמנים של המאמן ויכול להיות בסכום גדול משמעותית כשמדובר בעשרות מתאמנים, עד לסכום של כמה מיליוני שקלים.

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים אלטרנטיביים

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

רפואה אלטרנטיבית כבר מזמן נחשבת למקובלת גם אצל אנשי המקצוע הקונבנציונליים, כך שהנעזרים בטיפולי רפואה משלימה באים למטפלים האלטרנטיביים בידיעה ברורה שמדובר בטיפול רפואי לכל דבר. מבחינתם ומבחינת המדינה והחוק, למרות השוני בגישות הרי שעדיין הם נחשבים למטופלים והמטפלים חייבים בהכשרה מקצועית והסמכה לטיפול. ההבדלים בין סוגי הטיפול ובין מסלולי ההכשרה מתבטאים גם בפוליסות ביטוח אחריות מקצועית שהם מחויבים בו. להלן מידע מועיל לכל מי שרוצה לדעת יותר על ביטוח אחריות מקצועית למטפלים אלטרנטיביים כמוהו.

ראשית, מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ככלל, בעלי מקצוע רבים שמציעים את שירותיהם ללקוחות מבטחים את עצמם בביטוח אחריות מקצועית במקרים של תביעה נגדם בגין רשלנות מקצועית, או מחדל, בין בזדון ובין בתום לב. זה נפוץ בעיקר אצל בעלי מקצועות חופשיים שבשבילם הביטוח משמש כתב אחריות לכך שהם מקצועיים, מיומנים וכשירים לספק את השירות, אחרת סביר להניח שחברת הביטוח הייתה נמנעת מלבטח אותם. אצל מטפלים אלטרנטיביים וקונבנציונליים ביטוח מקצועי זה מתייחס לשני סוגים –ביטוח צד ג' למקרה של תאונה או תקלה במרפאה וביטוח למקרה של נזק בגלל הטיפול עצמו בגין רשלנות מקצועית, תקלה לא צפויה או טעות למרות כל הרצון הטוב. הביטוח כולל: נזק בגין ייעוץ שגוי, הוצאות בהליכים משפטיים בגין תביעה, ליווי אישי מקצועית, ביטוח צד ג' עקב נזק שנגרם בגלל תאונה במרפאה – במיוחד אם יש ציוד ומתקנים מיוחדים.

על מה נשען הכיסוי הביטוחי?

בניגוד למקובל לחשוב, רפואה אלטרנטיבית אינה חסרת כללים וחוקים ומטפלים אינם יכולים להחליט על דעתם עצמם שהם כאלה מבלי שהוכיחו לחברת הביטוח שהם עומדים בקריטריונים מקצועיים, כולל הקליניקה שלהם, שאי אפשר להתפשר עליהם. זה כולל השכלה רפואית מוכרת והכשרה מקצועית מספקת שעומדת בתנאים, ובמקרים שבהם הם נתבעים נבדקת גם התנהלותם כחוק ונקיטת כל אמצעי הזהירות המתבקשים. בדיוק כמו רופאים, גם על מטפל אלטרנטיבי להוכיח שעשה כל מה שעשה בתחום הסביר ולפי דרישות המקצוע ומצבו של המטופל וללא גילויי רשלנות מכוונת או בזדון. ביטוח אחריות מקצועית מספק כיסוי עד גובה הפוליסה שנקבע מראש בסכום מסוים שאליו מתחייבת חברת הביטוח. ללא ביטוח כזה לא ניתן, או לא רצוי כלל, לעסוק במקצוע טיפולי כלשהו.

באיזה תחומים קיים הביטוח?

תחום הרפואה האלטרנטיבית מגוון מאוד והוא כולל מקצועות רבים שבחלקם נעשה שימוש בציוד ובחומרים ובחלקם במגע ישיר. חלק מהשיטות פופולריות יותר מאחרות, כמו נטורופתיה, רפואה סינית והומיאופתיה, ולכן גם יש יותר ביקוש לביטוח מקצועי למטפלים בשיטות אלה. להן נוספות אין ספור שיטות מוכרות פחות שגם הן דורשות ביטוח מקצועי. הפוליסות חייבות להיות פרטניות ולהתייחס לשיטות הטיפול בהתאם למה שנדרש בהן מהמטפל, בעיקר בהכשרה ובהפעלת ציוד ושימוש בחומרים שונים. יש להבדיל בביטוח האחריות בין אנשים שלמדו קורסים קצרים לבין כאלה שלמדו שנים עד לקבלת תעודה מוסמכת ותואר. יש כמובן את היוצאים מהכלל – רופאים ואנשי מקצועות רפואיים קונבנציונליים שלמדו גם רפואה אלטרנטיבית והחלו לשלב אותה בעבודתם. כולם זקוקים לביטוח אחריות מקצועית לתחום זה. עם זאת, התחומים נבדלים במאפייניהם ולכן גם הביטוח המקצועי מתייחס לכך בפוליסות שלו.

ביטוח אחריות מקצועית למטפלים אלטרנטיביים

 

לאילו מטפלים מיועד ביטוח אחריות מקצועית?

 • ביטוח למטפלים בשיטות שונות, לאו דווקא במגע ובמתקנים אלא גם בשיחות – מטפלים יכולים לעסוק בכל תחום כמו ייעוץ לפי שיטות כמו NLP, ריפוי באומנויות, ריפוי בהידרותרפיה, פסיכותרפיה על סוגיה השונים, שיטות תנועה שונות כמו אלכסנדר ופלדקנרייז ועוד.

 • ביטוח אחריות מקצועית לרופאים – רופאים שמטפלים בשיטות אלטרנטיביות מודעים מן הסתם יותר מאחרים לכללי ההתנהלות המקצועית. להם ברורה האתיקה הרפואית גם כאשר הם מטפלים בשיטות אלטרנטיביות כמו הומיאופתיה ודיקור סיני. על אחת כמה וכמה שגם הם זקוקים לביטוח אחריות מקצועית למטפלים אלטרנטיביים, משום שהפוליסה הרגילה שלהם כרופאים קונבנציונליים לא כוללת בדרך כלל את השיטות האלה.

 • ביטוח אחריות מקצועית למעסים – פוליסת ביטוח למעסים כוללת את הנזקים שעלולים להיגרם למטופלים בגלל מגע בלתי מיומן או בגלל רשלנות ונזקים גופניים בגלל תאונה או תקלה בציוד. המטופל שמפקיד את גופו בידי המטפל עלול לתבוע אותו בגלל נזק שנגרם לו כתוצאה מהטיפול, בין אם חשב שזה הטיפול הנכון או לא.

 • מטפלים אלטרנטיביים כמו דיקור, רפלקסולוגיה, הומאופתיה, נטורופתיה, שיאצו, שיטות עיסוי שונות, רפואה סינית – בתחומים פופולריים אלה נהוג ביטוח משום שמטפל יכול להיתבע בדיוק כמו רופא במרפאה רגילה בגלל נזק שנגרם מהמחטים, מייעוץ לא נכון, ממגע שהפעיל טריגרים לא רצויים, מתרופות שהשפיעו לרעה או להפך – לא השפיעו כלל, משיטת תזונה ואורח חיים שגרמו נזק במקום לשפר או גרוע מכך – גרמו לחולי או לנזק גופני. מטפלים אלה נחשבים לפופולריים ביותר ולמקובלים מאוד גם בקרב רופאים קונבנציונליים ולכן חשוב מאוד הכיסוי הביטוחי שניתן למטופלים.

ביטוח משרד וחשיבותו

ישראל ידועה כאומת יזמות ולפי נתונים רשמיים נפתחים בכל שנה אלפי עסקים ועוד אלפי עצמאים מצטרפים לשוק התעסוקה בתחומים רבים ומגוונים. השגשוג מתבטא גם בענף השכרת משרדים ופתיחת עסקים באזורי מסחר שונים. העסקים שונים זה מזה אולם מה שמשותף לכולם הוא שהם חייבים להבטיח את עצמם מפני הפסדים ואובדן הכנסה הנגרמים מנזקים לעסק ולמשרד. חשוב לדעת שלא לוקחים סיכון ולכן ביטוח משרדים עושים מיד כשיודעים שעומדים לשכור משרד חדש או לקנות אותו. כמו שלא נכנסים לרכב בלי ביטוח כך גם לא מתחילים לעבוד במשרד לפני שמבטחים אותו. עם חתימת החוזה יש לפנות לחברת הביטוח כדי לבטח את המשרד מהרגע הראשון.

ביטוח משרדים, למה זה חשוב?

אין ספק שמשרד הוא טריטוריה נוחה לעבודה אבל גם שם נחוץ לכם ביטוח עסק שיכסה נזקים שונים. היום, כשברור לכם שהכל יכול לקרות בכל רגע אתם רוצים להבטיח את הפיצוי שמגיע לכם, עקב כל נזק שיקרה או כל בעיה שתמנע מכם להשתמש במשרד ותגרום לכם אובדן הכנסות, פגיעה מוחשית ברכוש ובציוד או במבנה כפוף לתנאי וסייגי הפוליסה . יש גורמים רבים שלוקחים בחשבון בבניית הפוליסה וחשוב להדגיש שמכיוון שלכל עסק יש את המאפיינים שלו, פוליסת הביטוח נבנית לפי צרכיו והאפיון שלו, מעבר לביטוח הבסיסי והמובן כמו מבנה ותכולה.

איך יודעים מה נכלל בביטוח המשרד?

לא כל מה שנראה מובן מאליו הוא כזה בכל הקשור לביטוח. הכיסוי הביטוחי יחול תמיד רק על מה שהמבוטח ביקש במפורש שייכלל בפוליסה ועליו לוודא זאת. לכן, חשוב להכיר היטב את הסיכונים והבעיות שעלולים להיתקל בהם בגלל זה אנחנו כאן, לבחור נכון. חשוב לדעת שכל ביטוח מחולק לכמה פרקים שמתייחסים לנושאים נפרדים, כמו המבנה או הציוד. כל פרק מפרט בנפרד את החבות ואת האחריות והתנאים ולכן יש לוודא שאתם מודעים לכל מה שרציתם לבטח וסיכמתם שייכנס לפוליסה במידת האפשר, חשוב לא לקחת שום סעיף כמובן מאליו ולבקש מידע בשקיפות מלאה מה נכלל בפוליסה ומה אי אפשר להכניס אליה, על מה אפשר לבטח את המשרד ועל מה לא, וכמובן על גובה הסכומים לעומת הפרמיה.

כמה עולה ביטוח משרד?

עלות סכומי הביטוח וגבולות האחריות במשרד  הם מרכיב לצורך תמחור הפרמיה. . כיסוי ביטוחי משתנה מעסק לעסק, לפי השווי של הפרמטרים השונים. לדוגמה: הכיסוי הביטוחי לאובדן הכנסות יכול להיות מחושב על פי הכנסה יומית וחייב להיות מצוין בפוליסה במפורש, כמו גם סכום ההשתתפות העצמית שסוכם עליו מראש והוא סעיף חשוב שנקבע על פי היחס למדד המחירים. לא תמיד אנשים זוכרים חובה זאת ועליהם להיות מודעים לכך מראש. הביטוח עצמו מכסה את תקופת הביטוח כפי שהיא נקובה בפוליסה ולכן חשוב מאוד לדאוג לה בהקדם כדי להבטיח את עצמכם.

 

מה מבטחים במשרד?

הכיסוי יכול לכלול את המבנה, תכולה, נזק שעלול להיגרם ומידת אובדן ערכם של הפריטים במשרד: האם לא ניתן להחליפם או לתקנם ו/או הנזק שנגרם להם הוא בלתי הפיך וגורם להוצאות ניכרות רבות למשל: בגין נזק שנגרם למכשור ולציוד ואף לאובדן הכנסות. ביטוח מבנה משרד, כמו גם ביטוח תכולה של משרד הם הביטוחים הבסיסיים ביותר שמופיעים בכל פוליסה, כשהם כוללים גם את התנאים שבהם הם תקפים ומה הם מכסים. הם כוללים כל נזק שנגרם למבנה ולתכולה עד כדי כך שאי אפשר לעבוד. ביטוח משרדים מחייב גם שהמבוטח ידאג לאמצעי זהירות מתבקשים וסבירים כדי לוודא שלא ייגרם נזק כתוצאה מרשלנות, כמובן. עם זאת, יש גם נזקים שהמבוטח אינו יכול לשלוט בהם ושצוינו במפורש, כמו שריפות שפורצות למרות אישורים מתאימים על התקנת אמצעי כיבוי כמתחייב בתקנות ועוד. חשוב לציין שלא כל נזקי הטבע ולא כל מה שמוגדר ככוח עליון הוא חלק מהפוליסה, אלא אם כן נכללו מראש ובמפורש בפוליסה, כפי שסוכם. ביטוח ציוד, ביטוח סחורות, ביטוח מלאי ומחסן הם סעיפים שמשתנים מעסק לעסק ויש להגדיר מראש אם המבוטח רוצה לכלול אותם ולבדוק באילו תנאים. ביטוח משרד מבוסס על ההנחה שבעל הפוליסה מבטיח שכל פעולה בו נעשתה כחוק וללא חריגה מהמותר, באופן סביר כדי לשמור על הציוד והתכולה מפני נזק כמו הצפה, ולכן גם זכאי לפיצוי במקרים של פריצה בכוח למשרד מוגן, גניבה, הצפה בגלל תקלה ועוד.

עסק קטן – אחריות גדולה

ביטוח עסקים

בין אם הקמתם השנה עסק עצמאי קטן או שבבעלותכם עסק רווח בן כמה שנים, אם אתם מתנהלים מתוך משרד או חנות פינתית, אם אתם עובדים לבד או מעסיקים צוותים שלמים – ככל הנראה שאתם נשענים על העסק שלכם כמו אויר לנשימה. אתם לא צריכים לשמוע מאיתנו עד כמה חשובים העסקים הקטנים, בעיקר לקהילות בהן הם נמצאים, או כמה קשה זה להחזיק ולפתח עסק. ברירת המחדל של כל בעל עסק צריכה להיות התפתחות והתרחבות, וכדי שתוכלו לעשות זאת בראש שקט אתם צריכים מישהו שידאג לכם ברגע שמשהו במנגנון העסקי שלכם מסתבך. בשביל זה, אתם צריכים ביטוח עסקים.

מגדול עד קטן – חשיבות ביטוח עסקים

מאחורי העסק שלכם עומדים לא רק אתם. עסקים קטנים ובינוניים אחראיים לפרנסתם של כמעט 2 מיליון מהעובדים בארץ, ומהווים את עמוד השדרה העסקי של המדינה, עם מעל ל-99% מסך בתי העסק. עבור עוסק עצמאי מדובר במקור ההכנסה המרכזי עבור משק הבית, ואפילו עבור עסק קטן או בינוני מדובר בעד 100 עובדים אשר משקי הבית שלהם תלויים בהצלחה ובביטחון העסק שלך. ביטוח עסקים, וביטוח עסקים קטנים בפרט, בראש ובראשונה בא להבטיח את היכולת שלך כבעל עסק לעמוד בפני הסיכונים הכלכליים הפוטנציאליים אשר עלולים לאיים על כל הנפשות שהעסק שלך עוזר להחזיק, ושלך מעל לכולן.

ביטוח עסקים

גם עסק קטן צריך כיסוי גדול

פוליסות הביטוח לעסקים קטנים משתנות בהתאם לאופי כל עסק, וטוב שכך. משרד לא צריך את כל הכיסויים שמסופקים למפעל, ומפעל מכיל הרבה יותר מאשר עסק של עובד אחד או שניים. עם זאת כל פוליסת ביטוח שמכסה עסקים קטנים או בינוניים, צריכה לכלול לפחות חלק מהסעיפים הבאים:

 • ביטוח תכולה 
 • ביטוח תאונות אישיות – למעסיק ולעובדיו
 • אובדן רווחים – פיצוי הפסדים במידה והעסק מושבת
 • ביטוח ציוד אלקטרוני – מחשוב, מכשירי סליקה; חלקים משמעותיים ורלוונטיים גם לעסקים קטנים
 • ביטוח כספים – בהעברות פיזיות או דיגטליות
 • חבויות מעסיק – פיצוי וכיסוי במקרה של תביעת עובד
 • ביטוח מבנה ושמשות
 • ביטוח צד ג' לנזקי גוף או רכוש

הניסיון מלמד שגם כשמדובר בביטוח עסק קטן, תביעה אחת, תקלה אחת יכולים לגרור הפסדים של אלפי שקלים ויותר. אפילו עלויות תביעה, דבר שרירותי שכל בעל עסק עלול להיחשף אליו במוקדם או במאוחר, יכולות להגיע לסכומים גבוהים. למרבה המזל, רוב פוליסות הביטוח לעסקים קטנים מכילות סעיפים לפיצויים עבור עלויות אלה.

חבות מעביד וצד ג'

ביטוח חבות מעביד הוא אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר לכל בעל עסק המעסיק עובדים נוספים. חבות המעביד היא לא דבר של מה-בכך. מדובר בחובתכם כבעלי העסק לדאוג לפיצוי כל עובד שנפצע כשהוא מצוי בבית העסק, או במהלך עבודתו. סעיף חבות מעסיק בפוליסת ביטוח העסק שלכם יבטיח לכם כיסוי במקרה של תביעת עובד, כדי שהעסק שלכם לא יצטרך להיפגע כפליים – גם מאובדן העובד, וגם מההוצאות הכרוכות בכך.

ביטוח צד ג' הוא עוד ביטוח שלא כדאי להקל בו ראש. למרות שהאינסטינקט הראשוני יהיה לחשוב שביטוח צד ג' רלוונטי רק לעסקים בעלי תחלופה פיזית גבוהה של לקוחות, זה לא המקרה. ביטוח צד ג' לעסק יכסה, לדוגמא, בעלי מקצוע שונים הנפגעים במהלך ביצוע עבודתם בחנות או במשרד, או שכנים לבית העסק הטוענים שנפגעו מפעילותו. דוגמאות אלו הן רק חלק מהמקרים האפשריים לנזקי צד ג' עבור עסקים קטנים, אך הן עלולות להתפרש, בפועל, כהוצאה משמעותית.

ביטוח מהיר, מקצועי ומותאם אישית

אתר טאץ' ביטוח נמצא כאן כדי לתת לך את המענה המהיר ביותר לביטוח העסק שלך, בין אם הוא קטן או גדול, בצורה המהירה והמקצועית ביותר מבלי שתצטרך לצאת מהבית. מומחי הביטוח של טאץ' יסייעו לכם לאפיין ולמקד את צורכי העסק שלך, כדי שתקבל במהירות את הפוליסה הרלוונטית ביותר עבורך, ותוכל לחזור ולהתרכז במה שחשוב באמת – העסק שלך.

לשמור על ביטחון העסק

לשמור על ביטחון העסק

יש לכם עסק משלכם? אתם בטח כבר יודעים כי ניהול העסק כרוך באחריות רבה שבצידה גם סיכונים גדולים. ביטוח העסק יסייע לכם לשמור עליו בכל צרה שלא תבוא.

כדי שתוכלו להתגונן מפני הסיכונים השונים אל תוותרו על פוליסת ביטוח העסק. הפוליסות השונות נותנות  מענה למרכיבים השונים בניהול העסק לרבות, לפעילות העסק, למשאבים, לצרכי העסק, לציוד השונה ולסכנות אליהן הוא נחשף או עלול להיחשף.

פוליסות ביטוח העסק מותאמות באופן אישי לכל לקוח ולקוח בהתאם למאפייני העסק שלו.

תחומי ביטוח העסק כוללים:

 
 • ביטוח מבנה העסק
 • ביטוח תכולת העסק / מלאי
 • ביטוח כל הסיכונים
 • ביטוח אחריות צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח חבות המוצר
 • ביטוח ציוד אלקטרוני ושחזור נתונים
 • ביטוח אובדן רווחים / הכנסות
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח סחורה בהעברה
 • ביטוח כספים בכספת ובהעברה

הערה: המידע מוצג באופן כללי בלבד, והנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח המופיע בפוליסה ו/או בכתבי הכיסוי של הפוליסה ו/או בכתבי השירות הנספחים לפוליסה.