השנה האחרונה חשפה אותנו לעסקים רבים שנקלעו למשבר, אצל חלק מהעסקים זה קרה בעקבות הקורונה ואצל חלק אחר, הקורונה הייתה "הקש ששבר את גב הגמל" בהמשך לקשיים מתמשכים תקופה ארוכה.

הסיבות להפסדים שונות ומגוונות ואם הן מפורטות בפוליסת ביטוח אובדן הרווחים של העסק אפשר יהיה לקבל פיצוי על כך בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה .

לא כולם מבינים מהו ההבדל בין ביטוח העסק לבין ביטוח אובדן הרווחים משום שנדמה שהם אותו דבר, אולם מדובר בסעיף בביטוח העסק שלא נרכש אם לא מבקשים אותו.

מהו ביטוח אובדן רווחים?

פוליסת ביטוח אובדן רווחים מיועדת לעסקים המעוניינים בכיסוי אובדן הכנסות הנגרם בשל הפסקה או הפרעה לפעילות של העסק, עקב נזק פיזי לרכוש או למבנה תחת כיסוי האש המורחב .

הפסקת פעילות העסק יכולה להיגרם מסיבות שונות שמכוסות בפוליסה, כגון נזק פיזי שנגרם למבנה או לכל ציוד או מכונה בעסק והשביתו אותו.

הפוליסה מותאמת אישית לכל עסק הן בגלל התחומים השונים שמחייבים התייחסות ספציפית למאפיינים שלהם והן בגלל גודל העסק, סוג הפעילות, הוצאות שוטפות, מחזור כללי ועוד. כלומר, הביטוח אינו ביטוח רכוש או ביטוח העסק עצמו שנפגעו, אלא ביטוח הנזקים הכספיים שנגרמים כתוצאה מהפסקת העבודה עצמה, שמפיקה שירותים ומוצרים, כך שאובדן הרווחים נגרם בגלל השבתת העסק או יכולתו להפיק מוצרים או שירותים שמניבים הכנסות בעקבות נזק מאש מורחב .

כיצד נזק לעסק משפיע על אובדן רווחים?

חשוב לדעת שהנזק הכספי של אובדן הרווחים עשוי להיות גבוה יותר מהנזק הפיזי עצמו שנגרם למבנה או לתכולת העסק, ולכן כדאי להבטיח את עצמכם מפניו.

לא מדובר רק באובדן מוצרים בגלל הנזק שאי אפשר לספק, אלא גם הפסקת הייצור לתקופה ארוכה, לכל עסק יש מאפיינים שונים, התחייבויות ללקוחות ולספקים ותוכניות עבודה משלו, לדוגמה: תביעת אובדן רווחים יכולה לפעמים להיות גבוהה יותר מערך התביעה על הנזק לרכוש, כי ההשבתה תימשך עד שהעסק יחזור לפעילות ויוכל למכור שוב.

זאת הסיבה שבגללה מומלץ שכל בעל עסק יבטח את העסק שלו בביטוח זה, משום שהנזק האמיתי עלול להימשך זמן רב יותר.

אובדן רווחים בעסק

כיצד מחשבים את הפוליסה?

כיסוי אובדן רווחים מתבסס על רווח גולמי , אכן הוא דומה למונח שהרו"ח שלכם משתמש, אך הוא שונה, מאחר והוא מתייחס לסכום ההוצאות אותן תמשיך להוציא במקרה של השבתה.

 

הנתונים נלקחים מדו"ח הרווח וההפסד העסקי של השנה הקודמת ומחייבים ניהול ספרים תקין.

 

הפיצוי לעסק הוא על אובדן הרווח הגולמי שלו כשהמחזור מצטמצם בוודאות עקב הנזק שנגרם לו, או בגלל הגדלת הוצאות תפעול קבועות שמתחייבת מכך.

יש להבדיל בין הרווח הגולמי, שהוא הסכום הנותר מההכנסות לאחר הורדת עלויות המכר והייצור, לבין הרווח התפעולי שהוא מה שנשאר לאחר שמורידים את הוצאות התפעול. הפסקת הפעילות של העסק אינה מפסיקה את הוצאותיו התפעוליות השוטפות שהן קבועות, ולפעמים אפילו מוסיפה עליהן. הפוליסה תתייחס לכל סעיף כזה על פי נתוני העסק ותמונת הפעילות העסקית שלו והפרמיה נקבעת לפי חישוב הרווח הגולמי השנתי, נוסף על העובדה שלכל עסק יש את הסיכונים והמאפיינים שלו, הרחבות לפוליסה יכולות לקחת בחשבון גם סעיפים מיוחדים שמטפלים בכך כמו אובדן רווחים בגלל ספקים או לקוחות אם אובדן הרווחים נגרם בגללם.

תקופת השיפוי

לעומת ביטוח רכוש שיכסה את הנזק לרכוש המבוטח בלבד, אחריות המבטח תימשך לאורך כל תקופת השיפוי הנקובה בפוליסה ועל בסיס הצפי של בעל העסק, המכיר את מצבו ואת התחום שבו הוא עוסק.

זה תקף כל עוד מצב אובדן הרווחים יימשך, גם לאחר תיקון הנזקים וכל עוד העסק לא חוזר להרוויח ותקופה זו נקובה בפוליסה במפורש ואי אפשר להאריך אותה לאחר שקרה הנזק, לכן חשוב שכל בעל עסק יעריך נכון את מצבו ואת מאפייני העסק בכדי לדייק בכך קודם עשיית הפוליסה.

למה חשוב לעשות ביטוח אובדן רווחים / אובדן הכנסות?

השבתת העסק בשל תקלה במכונה יכולה להימשך זמן קצר, אולם ההשלכות שלה יכולות להימשך זמן רב.

ללא ביטוח אובדן רווחים אין אפשרות לקבל ולו חלק מההכנסות שהיו אמורות להיכנס בוודאות לעסק לולא הנסיבות שגרמו לכך.

ביטוח כלי צמ"ה

ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)

שגשוג כלכלי וביטחון תעסוקתי ניכרים בדרך כלל לפי רמת הפעילות במשק, באתרי סחר ובנייה, בנמלי היבוא והיצוא ובמרלוגים למיניהם. המשותף לכולם הוא השימוש בציוד מכני

דילוג לתוכן