השנה האחרונה חשפה אותנו לעסקים רבים שנקלעו למשבר, אצל חלק מהעסקים זה קרה בעקבות הקורונה ואצל חלק אחר, הקורונה הייתה "הקש ששבר את גב הגמל" בהמשך לקשיים מתמשכים תקופה ארוכה.

הסיבות להפסדים שונות ומגוונות ואם הן מפורטות בפוליסת ביטוח אובדן הרווחים של העסק אפשר יהיה לקבל פיצוי על כך.

לא כולם מבינים מהו ההבדל בין ביטוח העסק לבין ביטוח אובדן הרווחים משום שנדמה שהם אותו דבר, אולם מדובר בסעיף בביטוח העסק שלא נרכש אם לא מבקשים אותו.

מהו ביטוח אובדן רווחים?

פוליסת ביטוח אובדן רווחים מיועדת לעסקים המעוניינים בכיסוי אובדן הכנסות הנגרם בשל הפסקה או הפרעה לפעילות של העסק, עקב נזק פיזי לרכוש או למבנה.

הפסקת פעילות העסק יכולה להיגרם מסיבות שונות שמכוסות בפוליסה, כגון נזק פיזי שנגרם למבנה או לכל ציוד או מכונה בעסק והשביתו אותו.

הפוליסה מותאמת אישית לכל עסק הן בגלל התחומים השונים שמחייבים התייחסות ספציפית למאפיינים שלהם והן בגלל גודל העסק, סוג הפעילות, הוצאות שוטפות, מחזור כללי ועוד. כלומר, הביטוח אינו ביטוח רכוש או ביטוח העסק עצמו שנפגעו, אלא ביטוח הנזקים הכספיים שנגרמים כתוצאה מהפסקת העבודה עצמה, שמפיקה שירותים ומוצרים, כך שאובדן הרווחים נגרם בגלל השבתת העסק או יכולתו להפיק מוצרים או שירותים שמניבים הכנסות.

כיצד נזק לעסק משפיע על אובדן רווחים?

חשוב לדעת שהנזק הכספי של אובדן הרווחים עשוי להיות גבוה יותר מהנזק הפיזי עצמו שנגרם למבנה או לתכולת העסק, ולכן כדאי להבטיח את עצמכם מפניו.

לא מדובר רק באובדן מוצרים בגלל הנזק שאי אפשר לספק, אלא גם הפסקת הייצור לתקופה ארוכה, לכל עסק יש מאפיינים שונים, התחייבויות ללקוחות ולספקים ותוכניות עבודה משלו, כך שאובדן הרווחים יכול להיגרם גם כתוצאה מוויתור על פלח שוק מבטיח בגלל אותה בעיה ולכן הפסד זה ייכלל בביטוח, לדוגמה: תביעת אובדן רווחים יכולה לפעמים להיות גבוהה יותר מערך התביעה על הנזק לרכוש, כי ההשבתה תימשך עד שהעסק יחזור לפעילות ויוכל למכור.

זאת הסיבה שבגללה מומלץ שכל בעל עסק יבטח את העסק שלו בביטוח זה, משום שהנזק האמיתי עלול להימשך זמן רב יותר.

אובדן רווחים בעסק

כיצד מחשבים את הפוליסה?

כדי לבנות פוליסת ביטוח לעסק יש לערוך תחשיבים כדי לאמוד את המרכיבים של התזרים ומצבו הפיננסי של כל עסק, מצבו הפיננסי של עסק כולל הוצאות קבועות ומשתנות, מיסים ותשלומים כמו הלוואות, רווח גולמי לעומת רווח תפעולי ועוד סעיפים הכרחיים כדי לחשב את הסכום שיבוטח בפוליסה.
 
הנתונים נלקחים מדו"ח הרווח וההפסד העסקי של השנה הקודמת ומחייבים ניהול ספרים תקין, הביטוח מכסה את ההפסדים הנובעים מעלייה בהוצאות התפעול בשל תיקון הנזק וכן הפסדים בהוצאות התפעוליות ואובדן רווח נקי לפני ניכוי המס משום שהם מושפעים ישירות מהנזק שנגרם לעסק.
 

הפיצוי לעסק הוא על אובדן הרווח הגולמי שלו כשהמחזור מצטמצם בוודאות עקב הנזק שנגרם לו, או בגלל הגדלת הוצאות תפעול קבועות שמתחייבת מכך.

יש להבדיל בין הרווח הגולמי, שהוא הסכום הנותר מההכנסות לאחר הורדת עלויות המכר והייצור, לבין הרווח התפעולי שהוא מה שנשאר לאחר שמורידים את הוצאות התפעול. הפסקת הפעילות של העסק אינה מפסיקה את הוצאותיו התפעוליות השוטפות שהן קבועות, ולפעמים אפילו מוסיפה עליהן. הפוליסה תתייחס לכל סעיף כזה על פי נתוני העסק ותמונת הפעילות העסקית שלו והפרמיה נקבעת לפי חישוב הרווח הגולמי השנתי, נוסף על העובדה שלכל עסק יש את הסיכונים והמאפיינים שלו, הרחבות לפוליסה יכולות לקחת בחשבון גם סעיפים מיוחדים שמטפלים בכך כמו אובדן רווחים בגלל ספקים או לקוחות אם אובדן הרווחים נגרם בגללם.

תקופת השיפוי

לעומת ביטוח רכוש שיכסה את הנזק לרכוש המבוטח בלבד, אחריות המבטח תימשך לאורך כל תקופת השיפוי הנקובה בפוליסה ועל בסיס הצפי של בעל העסק, המכיר את מצבו ואת התחום שבו הוא עוסק.

זה תקף כל עוד מצב אובדן הרווחים יימשך, גם לאחר תיקון הנזקים וכל עוד העסק לא חוזר להרוויח ותקופה זו נקובה בפוליסה במפורש ואי אפשר להאריך אותה לאחר שקרה הנזק, לכן חשוב שכל בעל עסק יעריך נכון את מצבו ואת מאפייני העסק בכדי לדייק בכך.

למה חשוב לעשות ביטוח אובדן רווחים / אובדן הכנסות?

השבתת העסק בשל תקלה במכונה יכולה להימשך זמן קצר, אולם ההשלכות שלה יכולות להימשך זמן רב בגלל סיבות שונות, מספיק עיכוב אחד באספקת סחורה שהוזמנה מחו"ל כדי לאבד את הלקוח שיעבור למתחרה וגם יתבע את העסק, או החמצת השקה של מוצר כלשהו כדי לאבד מומנטום ויצירת הכנסות, כך שאת אובדן הרווחים מחשבים לאורך תקופה ולאחר שבודקים את כל ההשלכות של התקלה שבגללה נפסק הייצור.

דוגמה מובהקת לאובדן רווחים עקב עצירת ייצור או הפסקת מתן שירותים הוא מצב שעלול לגרום ללקוחות לא לחזור או לעבור למתחרים זמינים יותר, במקרה כזה יזמים זריזים אחרים מנצלים את הוואקום שנוצר ודוחקים אל מחוץ לשוק עסקים שלא יכולים להתמודד אתם, בתוקף הנסיבות שגרמו לעסק המבוטח לאובדן הכנסות.

ללא ביטוח אובדן רווחים אין אפשרות לקבל ולו חלק מההכנסות שהיו אמורות להיכנס בוודאות לעסק לולא הנסיבות שגרמו לכך.

ביטוח כלי צמ"ה

ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)

שגשוג כלכלי וביטחון תעסוקתי ניכרים בדרך כלל לפי רמת הפעילות במשק, באתרי סחר ובנייה, בנמלי היבוא והיצוא ובמרלוגים למיניהם. המשותף לכולם הוא השימוש בציוד מכני

דילוג לתוכן