Skip to content

ביטוח ימי – כל מה שחשוב לדעת

פוליסת ביטוח ימי, מקנה כיסוי עבור נזק או תאונה כתוצאה משימוש מכלי שיט, כגון אופנוע ים, סירת מנוע וכו'. לא בשונה מביטוח רכב, ביטוח כלי שיט מחולק לשני חלקים עיקריים – צד ג' (שהוא ביטוח החובה במקרה הזה), וביטוח כלי השיט עצמו, שהוא מהווה הביטוח המקיף. ביטוח ימי הוא חוזה, לפיו מתחייב המבטח (חברת הביטוח) כלפי המבוטח, לתשלום פיצוי כספי בסכום הקבוע בחוזה, במקרי אובדן, או נזק שייגרמו למבוטח או לכלי השיט, כתוצאה מסיכונים ימיים, המצוינים בפוליסה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת. לא שונה מהרבה פוליסות אחרות, מטרת הביטוח היא להחזיר את המבוטח למצבו סמוך לקרות הנזק.

 

למה נועד הביטוח?

הביטוח נועד לשמש ככיסוי ביטוחי עבור כלים ימיים למקרה של תאונה, פציעה ומקרים נוספים. הכלים המבוטחים לרוב הם כלים מסוג סירת מנוע, ואופנועי ים, בדרך כלל לשימוש פנאי בעונות הרחצה ולטיולים קצרים.

שימו לב: לפני עריכת ביטוח ימי, חשוב לוודא שהכיסוי מותאם לכם באופן אישי וכי קיים בכיסוי מוקד חירום ימי עם זמינות מלאה 24/7, לכל סיוע וחילוץ שייתכן ותזדקקו לו.

 

מה חובה לבטח?

לפי חוקי המדינה, הביטוח הימי לא כפוף לחוק חוזה הביטוח בארץ, אליו כפופים רוב ענפי הביטוח בישראל. ביטוח ימי כפוף לדין האנגלי, בהתאם לשיפוט ישראלי מקומי. לכן, ביטוח פוליסת חובה מעניק כיסוי לצד ג' ולכלי השייט כאופציה. ברוב המקרים יש לבצע התאמות ביחס לצרכים האישיים של בעל כלי השיט.

חשוב לציין: ביטוח ימי בסיסי מכסה אך ורק את הנזק הגופני שנגרם לצד ג'!

במקרים של פציעה, לעתים רבות מגלים בעלי כלי שייט רבים, כי לא כל הנוכחים בסירה מבוטחים, ולכן נאלצים לא אחת לשלם בעצמם, נזק שנגרם לאנשים שעל הסירה, האופנוע שלכם או כלי שיט אחר, לכן חשוב לוודא כי הפוליסה שתרכשו מורחבת גם לנזקי רכוש ולא מהווה את הכיסוי הבסיסי בלבד.

 

אילו כיסויים נוספים ניתן לבצע שאינם חובה?

בהתאם לסוגים השונים של ביטוח ימי, ניתן לבטח:

  • אבדן או נזק לרכוש של צדדים שלישיים (כגון ספינה של צד שלישי או רכוש אחר).
  • ביטוח מקיף.
  • הוצאות משפטיות.
  • ניתן לרכוש הרחבות שונות, כפי שהוזכר לעיל, כגון חילוץ ומוקד סיוע 24/7, נזק ממלחמה וטרור, נזק כתוצאה משביתה ועוד.
בעקבות פעילות רבה של סירות מנוע ואופנועי ים, ניתן להרחיב את הכיסוי גם עבור:
  • אחריות כתוצאה מעיסוק בסקי מים.
  • אחריות כתוצאה מעיסוק בפעילות עם אבוב.
  • אחריות לנוסעים בשכר.
  • הרחבת הכיסוי לגרירה יבשתית (נזקים לכלי המבוטח בעת הגרירה).

 

מה כלול בטופס הצעה לביטוח ימי?

בטופס לביטוח ימי, תידרשו למלא פרטים מזהים, כגון שם, מס' ת"ז, כתובת, מס' טלפון, עיסוק ועוד.

בנוסף לכך, תידרשו למלא פירוט אודות ניסיונכם בסירות ובשיט ימי, הפניה לשם הסוכן ופירוט נוסף אודות הסירה או כלי השיט עצמו.

מס' רישוי, שנת ייצור, דגם, אורך ורוחב הכלי, פרטי מנוע הכלי, ערך ופירוט חפצים אישיים. מעבר לכך, יש להגדיר גבולות הפלגה נדרשים, האם הכלי משמש למטרות פרטיות או אחרות, היכן יעגון הכלי כשאינו בשימוש וכיצד המבוטח מתכוון למגן אותו.

לכל מטרת ביטוח ימי, מומלץ לוודא כי סוכנות הביטוח שלכם מורשית למכור ביטוח ימי ושהינה בעלת ניסיון בתחום זה. חשוב לוודא את הצרכים שלכם לביטוח ולהיערך בצורה מקיפה. אם למקרים של השארת ציוד על הסירה שלכם, רכוש יקר, וכיסוי למקרי גניבה וכו'. בעזרת סוכנות ביטוח בעלת ניסיון בתחום, תוכלו להימנע מאי נעימויות ומקרים של חוסר כיסוי הולם בשל חוסר ידיעה.

דילוג לתוכן